فروش ادوات کشاورزی | فروشگاه اینترنتی باغ ایرانی 09124682490
فروش ادوات کشاورزی ۱-فروش و ‌خدمات پس از فروش کلیه ادوات کشاورزی در داخل و خارج از کشور ۲-طراحی و اجرای سیستم های آبیاری قطره ای تحت فشار ۳-تسطیح و قطعه بندی اراضی کشاورزی  ۴-انجام مشاوره تخصصی در امور خرید ادوات کشاورزی توسط خانم دکتر آهنگرنژاد(دکتری تخصصی دانشگاه تربیت مدرس) ...
دیسک آفست نیمه سنگین20پره24″(RE)
دیسک آفست نیمه سنگین20پره24″(RE) جهت دریافت اطلاعات با شماره 09125633298 خانم دکتر آهنگر نژاد تماس بگیرید   ...
دیسک آفست سنگین36 پره 26″(R140)
دیسک آفست سنگین36 پره 26″(R140) جهت دریافت اطلاعات با شماره 09125633298 خانم دکتر آهنگر نژاد تماس بگیرید   ...
دیسک آفست سنگین32 پره 26″(R140)
دیسک آفست سنگین32 پره 26″(R140) جهت دریافت اطلاعات با شماره 09125633298 خانم دکتر آهنگر نژاد تماس بگیرید   ...
دیسک آفست سنگین28 پره 26″(R140)
دیسک آفست سنگین28 پره 26″(R140) جهت دریافت اطلاعات با شماره 09125633298 خانم دکتر آهنگر نژاد تماس بگیرید   ...
کود پاش
کود پاش جهت دریافت اطلاعات با شماره 09124682490  خانم دکتر آهنگر نژاد تماس بگیرید   ...
بیل 2/20
بیل 2/20 جهت دریافت اطلاعات با شماره  09124682490  خانم دکتر آهنگر نژاد تماس بگیرید   ...